Algemene voorwaarden

Algemeen
Indien u toestemt op een offerte van EventDrone, gaat u meteen ook akkoord met de Algemene voorwaarden opgelijst hierop volgend.

Wijzigingen en annulaties
Bij instemming van een offerte, betaald de klant een voorschot van 10%. Deze zorgt er voor dat de afgesproken data voor de klant is vastgelegd en dit bedrag kan niet meer worden terug gevorderd. Bij annulatie binnen de 24u van de trouw wordt de volledige offerte doorgerekend aan de klant. Bij annulatie binnen 14 dagen wordt er 50% van de offerte doorgerekend aan de klant.

Publicatie
Video’s en foto’s gemaakt door EventDrone kunnen mogelijks gepubliceerd worden op de website (www.EventDrone.be) en sociale media (Instagram, Facebook, Tik Tok…). Indien dit niet gewenst is, moet dit op voorhand vermeld worden.

Lengte en hoeveelheid films
De hoeveelheid en lengte van de films worden steeds op voorhand bepaald, deze staan over het algemeen vermeld op de website. Indien dit niet het geval is wordt het aantal eerst besproken met de klant.

Ontvangen films en foto’s
De klant ontvangt de films en foto’s via een directe WeTransfer link. De finale films en foto’s zijn altijd zonder watermerk. Onbewerkt materiaal kan enkel mits overeenkomst en bijhorende kost verzonden worden. Alle bestanden worden in MP4/MOV en JPEG-formaat verzonden.

Aanpassingen en feedback
Alle films en foto’s zijn afgewerkt volgens de stijl van het huis. In geen geval mogen er wijzigingen toegebracht worden aan de films en foto’s. Het gebruiken van eigen presets, filters of eender welke manier om de kleur of stijl van de foto te veranderen is niet toegestaan. De klant krijgt maximaal één formele demo van de film, waarop hij feedback en gewenste aanpassingen kan uitwisselen.

Auteursrechten
Films en foto’s gemaakt door EventDrone vallen onder de wetgeving van auteursrecht. Dit betekent dat films en foto’s niet zomaar voor commerciële doeleinden mogen dienen, tenzij hiervoor toestemming werd gevraagd en deze werd goedgekeurd. Elke vorm van commercieel gebruik zonder toestemming zal worden beboet met een toeslag volgens de standaardtarieven.

Instemming opdracht
Instemmen op een offerte doet de klant door het betalen van minstens 10% van het totale bedrag (Incl. BTW). Dit bedrag kan op geen enkel moment worden teruggevorderd door de klant bij wijziging of annulatie.

Ontvangen van factuur
Na een definitieve verzending van finale films en foto’s, wordt er bijhorend de volledige factuur verzonden. De vervaldatum van de factuur is vastgelegd op 2 weken na verzending van de finale films en foto’s.

Overschrijving
Het is enkel mogelijk om de opdracht te betalen per overschrijving. Het is mogelijk om de opdracht voor aanvang, na afloop of ter plaatse te betalen. In geen geval wordt er cash geld aanvaard.

Prijswijzigingen
Prijswijzigingen zijn mogelijk. De prijs die de klant ontvangt op de dag van de boeking blijft steeds ongewijzigd, ongeacht eventuele prijsstijgingen. De klant kan eenmalig een fotosessie verplaatsen omwille van andere omstandigheden zoals het weer of ziekte, zonder extra kosten en binnen een termijn van 2 maanden. Fotosessies die langer dan 2 maanden worden uitgesteld kunnen geen beroep meer doen op de toen geldende prijzen en algemene voorwaarden.

Niet of laattijdig betalen
Bij het verstrijken van de vervaldatum zonder ontvangen betaling, ontvangt de klant een eerste herinneringsmail om de betaling binnen de 7 dagen te volbrengen. Indien de betaling na deze termijn nog steeds niet in orde is, wordt de factuur vermeerderd de wettelijke toeslag van 10% met een minimum van €50 ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding. In geen geval worden foto’s afgeleverd alvorens de factuur volledig voldaan is.

Aansprakelijkheid
Voor, tijdens of na het filmen zijn de videografen niet verantwoordelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzettelijkheid. De videografen kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade ten gevolge van de verleende diensten. In geen geval kunnen de videografen aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke of materiële schade door stoten, vallen of uitglijden.

Kleurafwijkingen
De videografen zijn niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen van prints en afdrukken die door een externe partijen werden uitgevoerd.

Weigering van opdrachten
EventDrone behoudt het recht om te allen tijde opdrachten te weigeren, wanneer de klant niet voldoet aan de voorbereidingen of na het verkrijgen van nieuwe informatie die het voor de videografen onmogelijk maakt de opdracht uit te voeren.